شربت انبه ی شادلی

عطر و طعم واقعی انبه جنگلهای استوایی

روش استفاده :
شربت انبه ی شادلی را به نسبت ۱ به ۶ با آب مخلوط کرده و میل نمایید.