با ما درتماس باش

سارونه

آدرس: ارومیه – کیلومتر 3 جاده ریحان آباد

کد پستی: 5718118188

تلفن: 32330170 – 044

فکس: 32330199 – 044

اروم نارین

آدرس: ارومیه – کیلومتر 6 جاده قره آغاج

کد پستی: 5719137764

تلفن: 32514286 – 044

فکس: 32514623 – 044

نارین نوش

آدرس: خراسان رضوی – کاشمر – شهرک صنعتی

کد پستی: 9676135135

تلفن: 55383551 – 051

فکس: 55383550 – 044

اروم سان کُک

آدرس: اصفهان – سمیرم – کیلومتر 20 جاده شهرضا

کد پستی: 8688144181

تلفن: 58560489 – 031

فکس: 53585001 – 031

یخچال (سردخانه بهمن)

آدرس: ارومیه – جاده دریا –روبروی زندان مرکزی ارومیه

کد پستی: 5735161443

تلفن: 32355500 – 044

فکس: 32359419 – 044

دفتر فروش

آدرس: تهران– خیابان ولیعصر – خیابان ستاری – پلاک 84

کد پستی: 1968953415

تلفن: 88777499 – 021

فکس: 88777499– 021