نکتار هلوی شادلی

• بدون مواد نگهدارنده
• بدون مواد رنگی و افزودنی
• متعادل کننده سوخت و ساز بدن و بهبود عملکرد دستگاه گوارش
• دفع کننده اوره و اسید اوریک
• کمک به بهبود بینایی
• پاک کننده بدن از سموم
• تقویت کننده سیستم ایمنی بدن