مواد لازم :
100 سی سی آب پرتقال شادلی
70 سی سی موکتل مای تای شادلی
10 سی سی سیروپ موهیتوی شادلی
10 سی سی سیروپ کرن بری شادلی
چند تکه یخ

دستور تهیه :
آب پرتقال شادلی، سیروپ موهیتوی شادلی، سیروپ کرن بری شادلی و چند تکه یخ را در مخلوط کن با هم مخلوط کنید و در پایان موکتل مای تای شادلی را اضافه نمایید.